Usluge lektora

Datum objave

08.03.2018 17:10

Šta je potrebno lektorisati?

Akademski rad,

Koliko stranica je potrebno lektorisati?

50 - 100

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je