Sanacija i obrada betonirane površine

Datum objave

12.03.2018 13:09

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Rezanje betona,

Koja je približna kvadratura potrebnih radova?

Manje od 50 m2

Koja lokacija radova je u pitanju?

Unutrašnji radovi

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi materijal i dijelove

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana