Instrukcije iz bosanskog jezika

Datum objave

14.03.2018 12:30

Za koji nivo obrazovanja su potrebne instrukcije?

Osnovna škola

Kojim danima su potrebne instrukcije?

Ponedjeljak, Srijeda, Subota,

U koje vrijeme su potrebne instrukcije?

Između 12 - 15 h,

Na koji način želite pohađati časove?

Instrukcije u mom domu,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Radi se o dječaku 3 razreda osnovne škole koji je radi problema sa bronhitisom i alergijama propustio dosta nastave.