Čišćenje dimnjaka

Datum objave

14.03.2018 23:36

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: ,

Kojeg promjera su cijevi/dimnjak?

Ostalo:

Koliko dimnjaka/cijevi je potrebno očistiti?

2

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana