Postavljanje temelja

Datum objave

19.03.2018 10:50

Za koju vrstu objekta su potrebni temelji?

Ostalo: Ograda

Koja vrsta temelja Vam je potrebna?

Plitki temelj

Na koliko etaža će biti Vaš objekat?

Ostalo:

Koja će biti približna kvadratura budućeg objekta?

Ostalo: cca 20m dužine

Rad zahtijeva najmanje 4 metra oko Vašeg budućeg objekta. Da li postoje prepreke?

Ne postoje prepreke

Da li ste dobili potrebne dozvole?

Dozvola nije potrebna

Da li su Vam potrebni dodatni radovi?

Dodatni radovi nisu potrebni

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Potrebno mi je iskopati kanal i izliti zid u kaskadama jednake dužine i širine (cca visinska razlika 1m). Zid bi bio dužine oko 25 m, visina iznad zemlje cca 25 cm. Zid mora biti pravilan, estestki završen (šalovanje jednakim površinama a ne "u letu"). Molim za vašu okvirnu procjenu koštanja samih radova, + eventualno materijal (navesti sve odvojeno ukoliko je moguće, iskop, betoniranje, materijal). Takođe, kada ste najranije dostupni za izvođenje ovih radova? Hvala.