Krečenje

Datum objave

21.03.2018 10:07

Molimo upišite kvadraturu područja krečenja u m2?

48m2

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Bijela,

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Ne, ne postoje oštećenja,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Da, po preporuci molera

Kada Vam treba odabrana usluga?

02-04-2018