Postavljanje vodovodnih instalacija

Datum objave

04.04.2018 00:00

Gdje želite postaviti vodovodne instalacije?

U kupatilu,

Koja vrsta radova je potrebna?

Razvođenje cijevi, Postavljanje sanitarija,

Koje vrste sanitarija/uređaja će biti priključene na vodovodne instalacije?

Kada, WC šolja, Vodokotlić, Ostalo: ,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci vodoinstalatera

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno