Malterisanje

Datum objave

04.04.2018 20:03

Koji dio je potrebno malterisati?

Unutrašnji zid/ovi,

Na koju podlogu je potrebno nanijeti malter?

Cigla,

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Stambena zgrada

Na koliku površinu je potrebno nanijeti malter?

Manje od 20 m2

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

na zid treba da se postave pločice