Krečenje

Datum objave

08.04.2018 23:27

Molimo upišite kvadraturu područja krečenja u m2?

180

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Bijela,

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Da, postoje oštećenja na zidovima,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Ne, potrebno je da moler obezbijedi materijal

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Stan je u centru Banjaluke.