Krečenje

Datum objave

10.04.2018 20:52

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Ostalo: Sitna ostecenja od pomicanja namještaja ,

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Bijela, Ostalo: Siva jedan zid,

Imate dodati još neke informacije?

,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Da, po preporuci molera,

Kada vam treba odabrana usluga?

Odabran datum: 2-7-2018,

Molimo upišite kvadraturu područja krečenja u m2?

65,