Iznajmljivanje i montiranje skela

Datum objave

18.04.2018 23:15

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Iznajmljivanje skele,

Na koji vremenski period Vam je potrebna skela?

Preko 30 dana

Za koju vrstu objekta Vam je potrebna skela?

Stambena zgrada

Na koliko etaža će skela biti postavljena?

Na četiri etaže

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Posto anje zanima me najam se oko 500m2 unaprijed se zahvaljujem