AutoCAD projektovanje i 3D modeliranje

Datum objave

18.04.2018 23:43

Zbog čega Vam je potrebna ova usluga?

Arhitektura

U kojem softveru želite da bude izrađeno?

Ostalo: sketchup

Koliko dugo će projekat trajati?

Kratkoročan projekat

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Potrebna brza i kvalitetna obuka iz programa 3dmax ili sketchup...