Postavljanje frižidera i rashladnih vitrina

Datum objave

19.04.2018 21:30

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Koja vrsta frižidera / rashladne vitrine je u pitanju?

Samostojeći frižider,

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Postavljanje frižidera,

Imate dodati još neke informacije?

,