Prijevoz putnika

Datum objave

23.04.2018 19:10

Za koju svrhu Vam je potreban prevoz?

Privatne potrebe

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Putovanje u oba pravca

Za koliko ljudi (putnika) je potrebna ova usluga?

Ostalo: 10

Na koji vremenski period Vam je potreban vozač?

dva dana

Koja vrsta vozila Vam je potrebna?

Kombi

Molimo upišite početnu lokaciju sa koje Vam je potreban prijevoz, datum i vrijeme

Banja Luka 2.6.2018.

Molimo upišite lokaciju/e na koju Vam je potreban prijevoz

Makarska

Ukoliko Vam je potreban povratak molimo upišite datum i vrijeme, te lokaciju

3.6.

Da li je potrebno da vozač govori strani jezik i koji?

ne

Kada Vam treba odabrana usluga?

02-06-2018