Čuvanje djece

Datum objave

18.11.2016 14:47

Koliko djece je potrebno čuvati?

2

Starosna dob djeteta (djece)

3 - 6 mjeseci, 6 - 9 mjeseci, 9 - 12 mjeseci, 1 - 2 godine, 2 - 3 godine,

Koliko često Vam je potrebna ova usluga?

Ostalo: po dogovoru

U koje vrijeme Vam je potrebna ova usluga?

Ostalo: po dogovoru,

Na kojoj lokaciji želite čuvanje Vašeg djeteta (djece)?

Ostalo: po dogovoru,

Da li su Vam potrebne i dodatne usluge?

Ostalo: po dogovoru,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno