Krečenje

Datum objave

25.04.2018 20:12

Molimo upišite kvadraturu područja krečenja u m2?

oko 100 kvadrata

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Bijela,

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Da, postoje oštećenja na zidovima, Da, postoje oštećenja na plafonu,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Ne, potrebno je da moler obezbijedi materijal

Kada Vam treba odabrana usluga?

10-05-2018

Imate li dodati još neke informacije?

Potrebno je zalijepiti tapete i gletovati pukotine na zidu.