Nošenje teških predmeta/stvari

Datum objave

26.04.2018 21:59

Molimo upišite koju vrstu stvari / predmeta Vam je potrebno prenijeti?

Ves masinu na 2. sprat. dobrinja 1.

Molimo upišite adresu utovara

Trg zlatnih ljiljana

Koja je udaljenost istovara stvari?

Ostalo: iz naseg auta iznijeti masinu na 2. sprat

Kada Vam treba odabrana usluga?

27-04-2018

Imate li dodati još neke informacije?

Sutra iznijeti ves masinu na 2. sprat. brz prevoza