Prevodilac ruskog jezika

Datum objave

30.04.2018 15:12

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: usmeni,

Koliko stranica teksta je potrebno prevesti?

Ostalo:

U kojem formatu se dokument nalazi?

Ostalo: ,

Koju vrstu teksta je potrebno prevesti?

Ostalo: ,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

molim vaš broj telefona pošto mi treba usmeni prevod sa ruskog jezika