Selidba

Datum objave

03.05.2018 22:59

Osim selidbe / prevoza, da li je još nešto potrebno?

Nošenje stvari,

Koja je udaljenost selidbe / prevoza?

200,

Molimo okvirno navedite listu stvari koje je potrebno preseliti

Sve,

Molimo unesite lokaciju (adresu) istovara

Sarajevo,

Da li ima stepenica na lokaciji istovara?

Nema stepenica na lokaciji istovara,

Kada vam treba odabrana usluga?

Hitno,

Imate dodati još neke informacije?

,

Molimo unesite lokaciju (adresu) preuzimanja

Bijeljina,

Da li ima stepenica na lokaciji preuzimanja?

Nema stepenica na lokaciji preuzimanja,

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Utovar stvari, Prevoz stvari, Istovar stvari,