Održavanje i podrška mrežnih sistema

Datum objave

18.11.2016 17:34

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Administracija mrežnih sistema, Sigurnost mrežnih sistema, Server administracija, Ostalo: Održavanje i podešavanje VPS i Dedicated servera. ,

Za koji uređaj je potrebna mrežna podrška / instalacija?

Server, Ostalo: VPS i Dedicated Serveri,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Potreban administrator na povremenom održavanju i instalaciji operativnih sistema. Plaćanje po učinku (dogovoru).