Izrada stepenica

Datum objave

06.05.2018 13:33

Da li su u pitanju unutrašnje ili vanjske stepenice?

Unutrašnje stepenice,

Od kojeg materijala želite izraditi stepenice?

Drvo, Staklo,

Na koliko etaža želite postaviti stepenice?

Na jednu etažu

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci stolara

Da li želite dodatnu uslugu?

Ostalo: Ja bih da ostane bruto,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je