Popravak šporeta

Datum objave

11.05.2018 15:27

Koju vrstu šporeta posjedujete?

Električni šporet sa staklokeramičkom pločom

Koju vrstu problema imate?

Pokvaren grijač,

Koji dio je potrebno popraviti?

Nisam siguran/na

Da li ste u mogućnosti obezbijediti materijale i zamjenske dijelove?

Ne, potrebno je da sve obezbijedi stručnjak

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana