Stolarski radovi

Datum objave

13.05.2018 13:42

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: Zatvorena zidna polica

Na kojem predmetu je potreban rad?

Ostalo: Zidna zatvorena polica za ,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da stolar obezbijedi potreban materijal i dijelove

Da li su vam potrebne usluge farbanja i lakiranja?

Nije potrebno,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana