Krečenje

Datum objave

14.05.2018 17:28

Molimo upišite kvadraturu područja krečenja u m2?

Krecenje 2 prostorije velike

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Bijela,

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Da, postoje oštećenja na zidovima,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Da, ja ću obezbijediti potreban materijal

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno