Savijanje limova

Datum objave

17.05.2018 13:14

Koja vrsta limarskog elementa Vam je potrebna?

Ostalo: lim debljine 3mm,

Za koliko limova je potrebno savijanje?

10

Molimo upišite potrebne dimenzije (širina x dužina)

1267x5717x3

Molimo opišite detaljnije uslugu koja Vam je potrebna

Usluga savijanja na dužini 5000 mm

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je