Postavljanje pločica

Datum objave

18.05.2018 12:01

Imate dodati još neke informacije?

,

Koju vrstu pločica želite postaviti?

Po preporuci stručnjaka,

Da li ćete Vi obezbijediti pločice za navedenu uslugu?

Da, ja ću obezbijediti materijal,

U kojoj prostoriji želite postaviti pločice?

Kuhinja,

Da li je potrebno otkloniti postojeći materijal sa površine na koju se trebaju postaviti pločice?

Da, potrebno je ukloniti postojeći materijal,

Gdje Vam je potrebno postaviti pločice?

Zid, Pod,

Koliko kvadratnih metara pločica je potrebno postaviti?

10 m2,

Preko kojeg materijala će se postavljati pločice?

Beton,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,