Ugradnja septičke jame

Datum objave

18.05.2018 16:04

Koju vrstu septičke jame želite ugraditi?

Ostalo: molim Vas da li vrsite crpljenje septicke jame

Koliki kapacitet septička jama treba da ima?

Manje od 1000 l

Koliko osoba ima u Vašem domaćinstvu?

1

Kada Vam je potrebna ugradnja?

Ostalo: Molim Vas da li vrsite crpljenje septickih jama

Postoji li lokacija i instalacije za septičku jamu?

Ostalo:

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana