Prevodilac engleskog jezika

Datum objave

18.05.2018 20:02

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Klasični prevod,

Koju vrstu teksta je potrebno prevesti?

Ostalo:

U kojem formatu se dokument nalazi?

Microsoft Word

Koliko stranica teksta je potrebno prevesti?

2

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno