Stolarski radovi

Datum objave

24.05.2018 09:29

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Popravak

Na kojem predmetu je potreban rad?

Vrata,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da stolar obezbijedi potreban materijal i dijelove

Da li su vam potrebne usluge farbanja i lakiranja?

Potrebno je farbanje, Potrebno je lakiranje,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Potrebno je da se štokovi i 9 vrata ošmirglaju i prefarbaju u stambenoj zgradi