Prijevoz putnika

Datum objave

24.05.2018 14:56

Za koju svrhu Vam je potreban prevoz?

Privatne potrebe

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Putovanje u jednom pravcu

Za koliko ljudi (putnika) je potrebna ova usluga?

Manje od 5 putnika

Na koji vremenski period Vam je potreban vozač?

5 sati

Koja vrsta vozila Vam je potrebna?

Kombi

Molimo upišite početnu lokaciju sa koje Vam je potreban prijevoz, datum i vrijeme

Zenica sutra u 19h

Molimo upišite lokaciju/e na koju Vam je potreban prijevoz

Sarajevo

Ukoliko Vam je potreban povratak molimo upišite datum i vrijeme, te lokaciju

Sutra u 24h

Da li je potrebno da vozač govori strani jezik i koji?

Da moj jezik

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Nemam