Škola Dj-inga

Datum objave

25.05.2018 16:32

Koju vrstu Dj-inga želite učiti?

Digitalni,

Koji nivo želite pohađati?

A1 osnovni

Imate li prethodnog iskustva?

Ne

Koliko godina imate?

15 - 18 godina

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je