Izrada stepenica

Datum objave

26.05.2018 15:07

Da li su u pitanju unutrašnje ili vanjske stepenice?

Unutrašnje stepenice,

Od kojeg materijala želite izraditi stepenice?

Drvo,

Na koliko etaža želite postaviti stepenice?

Na dvije etaže

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da stolar obezbijedi sav potreban materijal i dijelove

Da li želite dodatnu uslugu?

Lakiranje stepenica,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je