Krečenje

Datum objave

26.05.2018 16:02

Molimo upišite kvadraturu područja krečenja u m2?

39

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Žuta,

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Ne, ne postoje oštećenja,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Da, ja ću obezbijediti potreban materijal

Kada Vam treba odabrana usluga?

01-06-2018