Prijevoz namještaja

Datum objave

01.06.2018 14:15

Za koju vrstu namještaja Vam je potreban prevoz?

Ostalo: pergola,

Posjeduje li nekretnina stepenice?

Nema stepenica

Molimo upišite dimenzije namještaja (dužina,širina,visina i težina)

2m x 2m x 0.9m oko 30 kg

Molimo upišite lokaciju preuzimanja i lokaciju za dostavu namještaja

Banja Luka-Milana Karanovića Banja Luka-Tuzlanska

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno