Krečenje

Datum objave

13.06.2018 10:48

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Ne, ne postoje oštećenja,

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Bijela,

Imate dodati još neke informacije?

Ne ,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Da, ja ću obezbijediti potreban materijal,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Molimo upišite kvadraturu područja krečenja u m2?

200,