Izrada i montaža kapija i ograda

Datum objave

15.06.2018 20:29

Molimo upišite dimenzije ograde/kapije

4x3 m sa vratima u kapiji, posincano, ne treba da se vidi kroz kapiju, vise bi sluzila za sigurnost,

Šta je potrebno izraditi/montirati?

Klizna kapija,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Imate dodati još neke informacije?

Pokretna kapija 4x3m koja bi sluzila za ulaz vozila iza koje se ne vidi sadrzaj,

Materijal ograde/kapije

Ostalo: Jeftinija izvedba,bitnija trajnost i sigurnost nego izgled,

Boja ograde/kapije

Boja srebra,

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Izrada,