Prijevoz putnika

Datum objave

18.06.2018 09:55

Za koju svrhu Vam je potreban prevoz?

Privatne potrebe

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Putovanje u oba pravca

Za koliko ljudi (putnika) je potrebna ova usluga?

5

Na koji vremenski period Vam je potreban vozač?

Datum 27.06. Polazak iz Mostara za Sarajevo cca 3:30 do 4 pm , povratak iz Sarajeva u 21:00 .

Koja vrsta vozila Vam je potrebna?

Kombi

Molimo upišite početnu lokaciju sa koje Vam je potreban prijevoz, datum i vrijeme

Španjolski trg , 16:00h, Srijeda 27.06.

Molimo upišite lokaciju/e na koju Vam je potreban prijevoz

Američka ambasada, Roberta C. Frasurea 1, Sarajevo

Ukoliko Vam je potreban povratak molimo upišite datum i vrijeme, te lokaciju

Povratak u 21:00, Američka ambasada , Roberta C.Frasurea 1, Sarajevo

Da li je potrebno da vozač govori strani jezik i koji?

Ne

Kada Vam treba odabrana usluga?

27-06-2018

Imate li dodati još neke informacije?

Zamolila bih Vas cijenu za 5 putnika.