Geodetske usluge

Datum objave

21.06.2018 11:56

Iz kojeg razloga su Vam potrebne geodetske usluge?

Ostalo: Azurna Geodetska Podloga za dvije lokacije,

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: Snimanje azurne geodetske podloge Kiseljak - Fojnica,

Vrsta zemljišta

Ostalo: Prazna parcela

Molimo unesite približnu veličinu površine zemljišta

Ostalo: Nisam siguran

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

061670025 Kontaktirajte me na telefon