Geološka istraživanja

Datum objave

21.06.2018 12:15

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: Geolosko misljenje,

Za koju namjenu Vam je potrebna usluga?

Ostalo: Izradu idejnog i glavnog projekta montaznog objekat.,

Molimo upišite detalje usluge koja Vam je potrebna

Potrebno geolosko misljenje za dvije lokacije Kiseljak-Fojnica

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana