Sudski tumač

Datum objave

21.06.2018 15:30

Sa kojeg jezika Vam je potreban prijevod?

B/H/S

Na koji jezik Vam je potreban prevod?

Njemački

Koju vrstu dokumenta je potrebno prevesti?

Ostalo: presuda o razvodu braka,

Koliko stranica teksta je potrebno prevesti?

2

Da li Vam je potrebna ovjera dokumenta?

Da

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana