Popravak limenih krovova

Datum objave

24.06.2018 20:10

Koliki dio u m2 je potrebno popraviti?

Manje od 10 m2

Vrsta usluge/oštećenja

Krov prokišnjava

Molimo opišite detaljnije uslugu koja Vam je potrebna

Potrebno je popraviti mjesto na krovu na kojem prokisnjava.

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana