Postavljanje fasade

Datum objave

25.06.2018 14:56

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Kuća

Koju debljinu izolacije želite postaviti?

Ostalo: 10 cm

Na koliko etaža je potrebno postaviti fasadu?

Ostalo: prizemlje i visoko potkrovlje

Da li će biti potrebno i farbanje fasade?

Da, potrebno je i farbanje fasade

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal za rad?

Da, uz preporuku izvođača radova

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Na prizemlju je urađen stiropol mrežica i prva ruka ljepila.