Postavljanje prekidača i utičnica

Datum objave

02.07.2018 16:13

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Pomjeranje prekidača ili utičnice na drugu lokaciju

Koliko utičnica je potrebno postaviti?

1

Koliko prekidača je potrebno postaviti?

1

U kojim prostorijama je potrebno postaviti prekidače ili utičnice?

Prostorije sa pristupom vodi (kuhinja, kupatilo),

Da li na mjestu nove instalacije postoji priključak?

Da

Gdje se nalazi kutija sa osiguračima?

Ostalo: Hodnik

Da li ćete Vi obezbijediti potrebne dijelove i materijal?

Da, ja ću obezbijediti dijelove i materijal

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Stambena zgrada

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Potrebno je izmjestiti utičnicu na zidu za nekih 80-100 cm u jednu stranu