Popravak centralnog grijanja

Datum objave

03.07.2018 14:53

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Popravak radijatora, Zamjena radijatora, Ostalo: ,

Koju vrstu energenta koristite?

Ostalo: Toplane,

Koja vrsta objekta je u pitanju?

Stambena zgrada

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Potrebno skinuti gusani radijator od 6 rebara i prespojiti cijevi (jedno je bi sistem). Sa drugog radijatora skinuti 4 rebra i sva skinuta rebra dodati na postojeće radijatore u druge dvije sobe.