Postavljanje vrata

Datum objave

04.07.2018 16:58

Koliko vrata je potrebno instalirati ili zamijeniti?

2

Koja je veličina okvira Vaših vrata?

Ne znam

Da li ste već obezbijedili vrata za Vaš projekat?

Ostalo: Ne, ali mogu Ja kupiti ili izvodzac Radova

O kojoj vrsti vrata je riječ?

Klizna vrata,

Od kojeg materijala su Vaša nova vrata?

Ostalo: Ne znam,

Da li mijenjate postojeća vrata?

Ostalo: Da I Ne

Da li su Vam potrebne dodatne usluge?

Po preporuci stručnjaka,

Vrsta objekta

Stan

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Hocu klima a vrata na mjestu prijasnjih vrata plus, no I otvoriti za Jos jedina klizna vrata.