Prevodilac italijanskog jezika

Datum objave

06.07.2018 00:11

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: Prijevod diplome

Koliko stranica teksta je potrebno prevesti?

1

U kojem formatu se dokument nalazi?

Microsoft Powerpoint

Koju vrstu teksta je potrebno prevesti?

Obični tekst

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana