Masaža za trudnice

Datum objave

06.07.2018 20:27

Kada ste zadnji put bili na masaži?

Ne sjećam se

Koliko dugo želite da traje masaža?

30 minuta

Želite li muškog ili ženskog fizioterapeuta?

Ženski

U kojem ste mjesecu trudnoće?

6 - 9

Kada Vam treba odabrana usluga?

11-07-2018

Imate li dodati još neke informacije?

Molim za cijenu tretmana?