Nošenje teških predmeta/stvari

Datum objave

08.07.2018 20:09

Molimo upišite koju vrstu stvari / predmeta Vam je potrebno prenijeti?

Krevet

Molimo upišite adresu utovara

Duška Koščice

Koja je udaljenost istovara stvari?

Ostalo: 20 metara

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Zanima me cijena ove usluge.