Postavljanje/zamjena garažnih vrata

Datum objave

19.11.2016 22:34

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Postavljanje novih vrata

Koja je veličina garažnih vrata?

Za dva auta

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač rada obezbijedi materijal i dijelove

Materijal vrata

Aluminijum,

Na koji način se vrata otvaraju?

Panel garažna vata

Da li su Vam potrebne dodatne usluge?

Instalacija mehanizma za otvaranje vrata

Vrsta objekta

Kuća

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je