Krečenje

Datum objave

13.07.2018 18:46

Molimo upišite kvadraturu područja krečenja u m2?

64

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Bijela,

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Ostalo: Fleke od vode na plafonu samo u wc,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Ne, potrebno je da moler obezbijedi materijal

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Vrsite li usluge krecenja dok stanara nema?